Wirtualne zwiedzanie szkoły

Licznik odwiedzin

Odsłon : 753644
Finał XIX konkursu "Człowiek wolny od nałogów"

„Człowiek wolny od nałogów”

 

Finał XIX konkursu „Człowiek wolny od nałogów” dla tomaszowskich szkół.

      W dniach 27-28 kwietnia 2015 r. po raz dziewiętnasty w Tomaszowie Lubelskim odbył się finał konkursu „Człowiek wolny od nałogów” zorganizowany przez Pełnomocnika Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, nad którym patronat objął Wojciech Żukowski - Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski.

      W poniedziałek 28 kwietnia w Tomaszowskim Domu Kultury domu kultury przeprowadzono finał konkursu „Człowiek wolny od nałogów” ogłoszony przez organizatorów dla szkół ponadgimnazjalnych. Finał rozpoczął zespół Młodzieżowej Sceny Teatralnej Tomaszowskiego Domu Kultury, który zaprezentował scenkę teatralną pt. „Hipokryzja” w reż. Marii Kozyry. Uczestnicy finału - uczniowie Zespołu Szkół Nr 1 im. Bartosza Głowackiego, Zespołu Szkół Nr 3 im. Macieja Rataja, Zespołu Szkół Nr 2 im. Gen. Wł. Sikorskiego i Zespołu Szkół Nr 4 im. Jarosława Dąbrowskiego zaprezentowali uczniom z tomaszowskich szkół i zaproszonym gościom przygotowane programy artystyczne z elementami profilaktyki. Wręczono dyplomy i nagrody rzeczowe laureatom ogłoszonych konkursów:

Komisja konkursu literackiego postanowiła przyznać nagrody następującym uczniom:
I miejsce - Katarzyna Rosół - ZS Nr 1,
II miejsce - Natalia Puźniak i Justyna Sioma - ZS Nr 4,
III miejsce - Wiktoria Baj - ZS Nr 3,
III miejsce - Weronka Bednarz - ZS Nr 2.

Komisja konkursu fotograficznego postanowiła przyznać nagrodę Agacie Fus z ZS Nr 2

W konkursie na prezentację multimedialną nagrodzono następujących uczniów:
- Klaudia Wicijewska i Artur Naleśnik - ZS Nr 1,
- Katarzyna Komadowska - ZS Nr 2,
- Bożena Iwanicka - ZS Nr 3,
- Karolina Głuszek - ZS Nr 4.

      Na zakończenie szkołom biorącym udział w finale wręczono pamiątkowe dyplomy i radiomagnetofony.

      We wtorek 28 kwietnia w domu kultury odbył się finał dla szkół podstawowych i gimnazjów. Tak jak w dniu poprzednim finał rozpoczął zespół Młodzieżowej Sceny Teatralnej Tomaszowskiego Domu Kultury, który zaprezentował scenkę teatralną pt. „Hipokryzja” w reż. Marii Kozyry. Młodzież ze Szkoły Podstawowej Nr 3 im. dra Janusza Petera, Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Józefa Piłsudskiego, Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego im. Janusza Korczaka i Gimnazjum Nr 2 im. Papieża Jana Pawła II zaprezentowała programy artystyczne o charakterze profilaktycznym przygotowane pod kierunkiem nauczycieli ze swoich szkół. Pomiędzy prezentacjami laureatom konkursów plastycznego, fotograficznego, multimedialnego i literackiego wręczono dyplomy i nagrody rzeczowe.

Nagrody otrzymali:

Konkurs plastyczny:

Szkoły podstawowe klasy I-III - 5 równorzędnych nagród:

 1. Sylwia Holli - SP nr 2,
 2. Hanna Faryna - SP nr 3,
 3. Magdalena Mijał - SP nr 3,
 4. Wiktoria Tymińska - SP nr 3,
 5. Karolina Malinowska - SP nr 3.

Szkoły podstawowe klasy IV-VI - 5 równorzędnych nagród:

 1. Ewelina Malicka - SP nr 2,
 2. Daniel Pąk - SP nr 3,
 3. Jakub Góra - SP nr 3,
 4. Greta Mróz - SP nr 3,
 5. Angelika Zaturska - SP nr 3.

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy im. Janusza Korczaka

- 5 równorzędnych nagród:

 1. Angelika Mazur,
 2. Sylwia Mierzwa,
 3. Karolina Wasiołek,
 4. Rafał Ważny,
 5. Łukasz Łasocha.

Gimnazja - równorzędne nagrody:

 1. Kamila Mandziuk, Gimnazjum nr 1,
 2. Julia Gardzielik i Katarzyna Witkowska (2 prace)- Gimnazjum nr 2,
 3. Joanna Konopka i Katarzyna Żmuda - Gimnazjum nr 2,
 4. Joanna Socha - Gimnazjum nr 2,
 5. Julia Gardzielik i Gabriela Mamrocha - Gimnazjum nr 2

      W konkursie fotograficznym nagrodzono prace: Hanny Oleszczuk i Kingi z Gimnazjum Nr 1, a konkursie multimedialnym prezentację Karola Teterycza z Gimnazjum Nr 2.

W konkursie literackim nagrodzono następujących uczniów:

Szkoły podstawowe:
I miejsce - Anna Sujko - SP Nr 2
II miejsce - Karolina Źwiernik SP nr 3
III miejsce - Anna Kamińska- SP nr 2 SOSW
III miejsce - Julia Franczak - SP Nr 3

Gimnazja:
I miejsce - Kacper Łaba - Gimnazjum Nr 2
II miejsce - Paulina Żurawska - Gimnazjum Nr 1
III miejsce - Barbara Mickiewicz - Gimnazjum Nr 2
III miejsce - Karolina Kusiak - Gimnazjum Nr 1

       Jak w dniu poprzednim szkołom biorącym udział w finale wręczono pamiątkowe dyplomy i radiomagnetofony. Nagrody w konkursie ufundowali Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski Wojciech Żukowski i Starosta Tomaszowski Jan Kowalczyk.

       Organizatorzy składają serdeczne podziękowania dyrektorom szkół, pedagogom szkolnym oraz wszystkim nauczycielom zaangażowanym w organizacje XIX konkursu „Człowiek wolny od nałogów”.

FOTOGALERIA

mat.fot: Urząd Miasta Tomaszów Lubelski